Prevo?enje zakona i dokumenata jedno je od klju?nih pitanja na putu ka EU, jer taj proces omogu?ava "pravovremenu komunikaciju" sa EU i njenim ?lanicama.

"Prevo?enje pravnih tekovina EU veliki je zadatak i posao koji nikada ne?e biti završen. Srbija ?e i kao punopravna ?lanica EU uvek morati da prevodi svoje zakone na engleski", kaže potpredsednik Vlade Božidar ?eli?.Weiterlesen...