U Požegi je prezentovana robotika i IML tehnologija, namenjena proizvodnji opreme i alata za plasti?nu ambalažu u prehrambenoj industriji.

Ova sofisticirana i skupa tehnologija plod je rada srpskih inženjera požeškog preduze?a INMOLD, koje je do sada bilo izvozno orijentisano. Me?utim, svetska ekonomska kriza navela je i pojedine doma?e kompanije da se zainteresuju za tehnologiju koja je zna?ajno jeftinija, a po kvalitetu ista kao i na Zapadu.Weiterlesen...