Pored ve? postoje?ih kapaciteta za zbrinjavanje životinja lutalica, od ove nedelje u Kragujevcu rade i novi objekti prihvatilišta sa 400 mesta za pse i ma?ke.

Izgradnju je finansiralo Ministarstvo za zaštitu životne sredine sa oko 5,3 miliona dinara. Prihvatilište je ura?eno po najsavremenijim standardima. I Kragujeva?ani, po objavljivanju informacija u medijima o radu prihvatilissta, sve ?eš?e samoinicijativno dolaze kako bi doprineli dobrobiti životinja.Weiterlesen...