Poreska policija podnela je prijavu protiv vlasnika preduze?a "Dragni? tim" R.D. zbog sumnje daje utajio porez i oštetio državu za više od 28 miliona dinara.

U saopštenju se navodi da je R.D., u nameri da izbegne pla?anje poreza, u novembru i decembru 2008. godine, pribavio i evidentirao u poslovnim knjigama preduze?a lažne ulazne ra?une ukupne vrednosti 47,339 miliona dinara.Weiterlesen...