Poreska policija podnela krivi?nu prijavu zbog utaje porza protiv vlasnika preduze?a "Kvele kompani" iz Novog Pazara i šefa ra?unovodstva te firme E.A. i S.J.

Oni na ra?un preduze?a nisu uplatili primljeni novac od kupaca za prodate stanove i lokale u Novom Pazaru, niti su ga evidentirali u poslovnim knjigama, niti su u poreskim prijavama prikazali ostvareni prihod.Weiterlesen...