Protiv direktora novosadskog preduze?a "Sial Grup" S.Z., podneta je krivi?na prijava, zbog sumnje da je utajom poreza oštetio budžet za 27,4 miliona dinara.

U saopštenju Poreske uprave navodi se da je S.Z., u nameri da izbegne pla?anje poreza, od februara 2007. do decembra 2008. godine, na osnovu lažnih ulaznih ra?una u poslovnim knjigama evidentirao nabavku otpadnog aluminijuma i mesinga vrednosti 115,3 miliona dinara, sa iskazanim PDV-om sa pravom na odbitak predhodnog poreza, i podneo PDV prijave lažne sadržine.Weiterlesen...