Policija je podnela krivi?nu prijavu protiv D.D koji je osumnji?en da je utajom poreza oštetio budžet Srbije za više od 35 miliona dinara.

Poreska uprava je saopštila da je D.D kao ovlaš?eno lice preduze?a “Brekom” iz Novog Sada da bi izbegao pla?anje poreza, od jula do decembra 2008. godine napravio fiktivne ra?une o nabavci robe od preduze?a Neos trejding i Interkomp divan u vrednosti od 110.212.090 dinara sa iskazanim PDV-om sa pravom na odbitak prethodnog poreza.Weiterlesen...