Savet RRA odlu?io je da pokrene prekršajni postupak protiv televizija Pink, Košava i RTS zbog kršenja Zakona o radiodifuziji i oglašavanju.

Ovakva odluka je doneta zbog ranijih neprihvatljivih ekscesa u rialiti-programu, iako je nakon ranije intervencije Saveta RRA uložen napor da se program Farma uskladi sa važe?im propisima.Weiterlesen...