Savet za borbu protiv korupcije podneo je krivi?nu prijavu za slu?aj Luke Beograd. 17 osoba se sumnji?i da su državi naneli štetu od najmanje 21 milion evra.

"Predati su dokazi o nezakonitom postupanju nadležnih institucija i odgovornih lica u tim institucijama prilikom preuzimanja akcija Luke Beograd 2005.", piše u sopštenju koje je potpisala Verica Bara?.Weiterlesen...