Ministar unutrašnjih poslova Ivica Da?i? kaže da je policija podnela krivi?ne prijave protiv 2 žene iz Aleksinca zbog zloupotrebe dece na saboru truba?a u Gu?i.

Da?i? je rekao da je prime?eno da nesavesni pojedinci koriste decu za prosja?enje i da je policija preduzela energi?ne mere za spre?avanje zloupotrebe dece tokom Sabora u Gu?i.Weiterlesen...