U Srbiji danas po?inje primena novog Zakona o ste?aju koji omogu?ava automatsko uvo?enje ste?aja u firmama ?iji su ra?uni blokirani više od tri godine.

Tim postupkom sa tržišta ?e biti uklonjeno oko 7.000 nelikvidnih preduze?a, što ?e, kako navode u Ministartstvu ekonomije, doprineti spre?avanju širenja nelikvidnosti. Istovremeno, u skladu sa tim zakonom preduze?a mogu pokrenuti i redovan postupak ste?aja, izvršiti reorganizaciju i oživljavanje kompanije.Weiterlesen...