Ministarka pravde Snežana Malovi? rekla je da ?e Srbija po?eti da primenjuje instituciju prikrivenog islednika u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Prikriveni islednik je novi institut za naše zakonodavstvo i neophodan je za razbijanje organizovanog kriminala i zaštitu interesa Srbije", rekla je ministarka na otvaranju okruglog stola "Pravni okviri i prakti?na primena instituta prikrivenog islednika".Weiterlesen...