Novi Zakon o ste?aju trebalo bi da po?ne da se primenjuje od druge polovine januara 2010. godine.

Novim zakonom, koji je parlament usvojio 11. decembra 2009. godine, trebalo bi da se skrati ste?ajni postupak na period manji od 18 meseci. Zakonom je, pre svega, predvi?eno da se ukine ste?ajno ve?e, a zna?ajne novine su i u odabiru ste?ajnih upravnika i preciznije definisanje njihovih nadležnosti.Weiterlesen...