Skoro pet miliona gra?ana postali su akcionari NIS-a. Mnogi ?e požuriti da prodaju svoje akcije, ali bi?e i onih koji ?e želeti da ih sau?uvaju.

Pravo na svojinu ustavom je garantovano, ali ako ste manjinski akcionar u preduze?u, to za vas ne mora da važi.Weiterlesen...