U Upravi carina kažu da su prioriteti u ovoj godini borba protiv korupcije, nabavka i primena najmodernije opreme i razvoj informacionih tehnologije.

Pored toga, kako je naveo direktor Uprave carina Predrag Petronijevi?, na predstavljanju godišnjeg izveštaja i novog veb-sajta, Carina ?e i dalje raditi na poboljšanju saradnje i daljoj koordinaciji sa drugim grani?nim službama kako bi se postigla bolja i efikasnija kontrola granica i istovremeno olakšao promet ljudi i robe.Weiterlesen...