Republi?ki zavod za statistiku po?eo je sa pripremama za redovan popis stanovništva koji ?e biti održan za godinu dana.

Popis stanovništva, doma?instava i stanova u Srbiji, planiran je u isto vreme kao i u skoro svim evropskim zemljama. Direktor Zavoda, Dragan Vukmirovi? kaže da ?e se prema popisnoj metodologiji, evidentirati svi gra?ani bez obzira na to da li poseduju li?na dokumenta.Weiterlesen...