Prisustvo Srbije na Brdu kod Kranja zna?i implicitno priznanje nezavisnosti Kosova, kaže politi?ki direktor Ministarstva spoljnih poslova, Borko Stefanovi?.

"U situaciji kada imate šefa države koji treba da prisustvuje jednom neformalnom skupu koji ne organizuje EU, cena koju bi Srbija platila bila bi prevelika, naro?ito pred završetak rasprave pred Me?unarodnim sudom pravde", rekao je Stefanovi? gostuju?i u Vestima B92.Weiterlesen...