Stru?noj službi ombudsmana u Bujanovcu, Preševu i Medve?i, 40 gra?ana je za dva dana predalo pritužbe na nezakonit ili nepravilan rad organa uprave.

"U Medve?i smo neke probleme ve? rešili, jer samo nakon primljenih pritužbi razgovarali s predstavnicima vlasti", rekao je Tanjugu zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? i dodao da se prakti?nim pristupom i radom na terenu može mnogo u?initi za kvalitet života ljudi kako na jugu, tako i u ostalim delovima zemlje.Weiterlesen...