Austrijske kompanije se ne povla?e iz Srbije kaže Boris Tadi?. Radimo da sadašnji investitori ostanu i do?u novi, poruka je ameri?ke komore.

O tome se razgovaralo i u Beogradu na sastanku ameri?ke privredne komore. Boris Tadi? izjavio je da ni jedna od 300 austrijskih kompanije koje rade u Srbiji nema nameru da se povu?e.Weiterlesen...