Ministarka za NIP Verica Kalanovi? ocenila je da je privredna saradnja Srbije i Belorusije skromna, ali da ima velikih mogu?nosti za unapre?enje.

Ona je nakon potpisivanja Protokola sa zasedanja Me?uvladine mešovite srpsko-beloruske komisije za trgovinsku i ekonomsku saradnju navela da je tokom zasedanja dogovoren niz zajedni?kih poslova, a da je slede?a komisija zakazana za 2010. godinu.Weiterlesen...