Preduze?a u Srbiji veruju da bi aktivnija uloga države u Pokretu nesvrstanih pomogla doma?oj privredi da se vrati na tržište zemalja te organizacije.

Srbija je i dalje samo posmatra? u pokretu nesvrstanih. Doma?a preduze?a veruju da bi promena statusa u ?lanstvu pomogla srpskoj privredi da se lakše vrati na tržišta zemalja ?lanica, na kojima su pre dvadeset godina dobijala velike poslove i zara?ivala ogroman novac.Weiterlesen...