Turski predsednik Abdulah Gul nastavlja posetu Srbiji i danas ?e sa predsednikom Tadi?em u?estvovati na sastanku "Ekonomski razvoj Sandžaka".

Ju?e je potpisano više me?udržavnih sporazuma koji, izme?u ostalog, treba da doprinesu ja?anju ekonomske saradnje Srbije i zemlje koja provodi 10-tu godinu kao kandidat za ?lanstvo u EU.Najviše koristi od privredne saradnje sa Turskom mogu da o?ekuju stanovnici Sandžaka, ali ?e prvi zajedni?ki projekat ipak biti na jugu Srbije, u Bujanova?koj banji.Weiterlesen...