Privrednik iz Prokuplja Radivoje Atanackovi? kaže da su ga nepoznati ljudi kidnapovali i da su mu pretili oružjem i potom bacili u napušteni kamenolom.

"Mislio sam da ?e me ubiti i bio sam iznena?en da su posle više sati koliko sam proveo vezan u kolima odlu?ili da me izbace u stari napušteni kamenolom", rekao je Atanackovi?.Weiterlesen...