Vlasnici pasa ne koriste pse?e toalete, pa su parkovi u Beogradu prljevi.

Zbog toplijih dana, ljudi su pohrlili u parkove. Me?utim, tamo je mnogo sme?a. Tako?e, ve?ina vlasnika ku?nih ljubimaca, posle po?etnog zamaha, prestala je da koristi takozvane pse?e toalete, pa nered koji ostaje iza ljubimaca još više pogoršava higijenu u parkovima.Weiterlesen...