Stanovnici dela beogradskog naselja Bor?a ve? dva meseca imaju problem sa izlivanjem septi?kih jama. Iako su se obra?ali nadležnima, odgovora na problem nema.

Situaciju su dodatno iskomplikovali otapanje snega i kiša koja je poslednjih dana padala. Milica Papak ?ija se ku?a nalazi u ulici Rafaila Mom?ilovi?a u Bor?i ve? poslednja dva meseca da bi ušla ili izašla iz dvorišta mora da koristi improvitovane prelaze od blokova i dasaka.Weiterlesen...