Iako su dvojici ?lanova Saveta RRA istekli mandati, novi ?lanovi još nisu izabrani, jer su umesto za dva, poslati predlozi za tri kandidata.

Problem je nastao jer predlaga?, sektor profesionalnih udruženja, nije uspeo da usaglasi mišljenja o listi kandidata, pa su Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, umesto dva, poslali tri predloga.Weiterlesen...