Bivši radnici poljoprivrednog dobra „Nova budu?nost“ iz Žarkovca optužuju vlasnika da je osnivanjem fantomske firme izbegao da plati otpremnine.

Oni tvrde i da su pri potpisivanju ugovora, pre tri godine, dovedeni u zabludu u vezi sa tim šta potpisuju. Prema tvrdnji odbora koji predstavlja osamdeset bivših radnika poljoprivrednog dobra "Nove budu?nosti", mnogi ni danas ne znaju šta ta?no zna?i ugovor o asignaciji.Weiterlesen...