Po?etkom marta NATO ?e dati procenu ostvarivanja Individualnog akcionog partnerskog plana, jednog od programa u procesu pridruživanja Crne Gore Alijansi.

Crnogorskog ministarstva odbrane navodi da ?e posle te procene, usledi?e sastanak NATO-Crna Gora, na kome ?e se razgovarati o ostvarivanju Akcionog plana za ?lanstvo, dogovorili su se u Briselu crnogorski ministar odbrane Boro Vu?ini? i zamenik generalnog sektretara NATO-a Klaudio Bisonijeri.Weiterlesen...