20 intelektualaca potpisalo otvoreno pismo u kom se proces protiv šestoro anarhista naziva politi?kim i traži se odbacivanje optužbe o "me?unarodnom terorizmu"

Grupa za monitoring procesa protiv šestoro anarhista je pokrenula potpisivanje otvorenog pisma, ?iji tekst su podržali brojni intelektualci, u kojem se javnosti skre?e pažnja da je u pitanju politi?ki proces. U pismu se izražava bojazan da je došlo do arbitrarnog tuma?enja Krivi?nog zakonika i njegove zloupotrebe u dnevno-politi?ke svrhe.Weiterlesen...