Slu?aj iz Slovenije nije pri?a o nekoliko podmi?enih lekara, ve? pri?a o tome kako farmaceutska industrija postaje vlasnik medicinskog obrazovanja,piše "Vreme".

Pri?a o lekovima nije pri?a o slovena?kom tužilaštvu koje je pokrenulo istragu protiv farmaceutske kompanije Novartis zbog sumnje da su podmitili nekoliko lekara za uvo?enje leka u klini?ku praksu, a pominju se i lekari iz Srbije.Weiterlesen...