U Beogradu se danas otvara prva SOS prodavnica, ?iji je cilj da socijalno ugroženi gra?ani imaju mesto gde mogu da kupuju po pristupa?nim cenama.

Najavljene potroša?ke kartice tako?e sutra po?inju da se izdaju, pa ?e narednih dana svi gra?ani mo?i da kupuju po cenama koje ne podrazumevaju uobi?ajnu zaradu trgovaca i dobavlja?a. Hleb po 25 dinara, brašno po 38, ulje za 93 ili kilogram jabuka za 20 dinara bi?e dostupni svim gra?anima Beograda u naredna dva do tri dana u SOS marketu u Bulevaru kralja Aleksandra.Weiterlesen...