Rok za dostavljanje ponuda za privatizavciju preduze?a Luke Bar produžen je za dva meseca.

Tenderska komisija za privatizaciju Luke produžila je rok za dostavljanje ponuda na tender za prodaju preduze?a "Kontejnerski terminal i generalni tereti", "Montekargo", "Pomorski poslovi" i "Obezbjedenje i protivpožarna zaštita", koja pripadaju Luci Bar, kao i za dodelu koncesija na 30 godina.Weiterlesen...