U pripremi je Predloga nacionalnog projekta obnove i revitalizacije najvrednijih dvoraca i letnjikovaca na podru?ju Vojvodine.

U pripremu Predloga uklju?ene su sve relevantne ustanove i institucije pokrajine, Srbije, kao i neke u inostranstvu, kaže predsednik Izvršnog odbora Kulturnog foruma Radomir Joveli? Višerov. U sastavu Kulturnog foruma formiran je pre dve godine Centar za dvorce koji se bavi istraživanjem i pra?enjem obnove i revitalizacije dvoraca i letnjikovaca na podru?ju Vojvodine.Weiterlesen...