Vlada Srbije zbog zloupotrebe menja obra?unavanje naknade za porodilje. Predlog je- prose?na plata ostvarena u periodu od godinu dana.

Poslanici Skupštine Srbije razmatrali su izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Vlada Srbije predložila je da se promeni na?in obra?unavanja naknade za porodilje. Do sada je naknada odre?ivana prema poslednjoj plati pred porodiljsko odsustvo, a predlaže se da od sada to bude prose?na plata ostvarena u periodu od godinu danaWeiterlesen...