Savet za borbu protiv korupcije obavestio je predsednika i premijera da ima saznanja da je u pripremi sporazum o promeni namene zemljišta Luke Beograd.

Savet za borbu protiv korupcije saopštio je da ima saznanja da je uprava Beograda pred zaklju?ivanjem sporazuma sa novim vlasnicima Luke Beograd o promeni namene gradskog gra?evinskog zemljišta, što je protivno postoje?im zakonima, a izmeštanje bi dovelo do velikih finansijskih obaveza na teret poreskih obveznika, a u korist privatnih vlasnika.Weiterlesen...