U selu Viševac kod Ra?e kragujeva?ke prona?eni su ostaci naselja iz starijeg gvozdenog doba, na lokalitet koji je do sada bio poznat kao srednjovekovni grad.

Arheolozi su pronašli objekte koji nisu tipi?ni za period iz kog datiraju i delove kerami?kog, uglavnom kuhinjskog posu?a. Do ovog, najnovijeg pronalaska, brdo Gradište iznad Ra?e, bilo je u literaturi poznato kao srednjovekovni grad, o ?emu svedo?e i pisana dokumenta iz 19. veka, me?utim, materijalni dokazi koji bi to potvrdili nisu prona?eni.Weiterlesen...