U Lisabonu je sino? sve?ano obeleženo stupanje na snagu Lisabonskog sporazuma, uz prisustvo najviših evropskih zvani?nika.

Sve?anost je održana u Lisabonu jer je tu sporazum potpisan pre dve godine pošto je u to vreme Portugalija bila predsedavaju?i Evropske unije. Predsednik Saveta Evrope Herman Van Rompej je izjavio, obra?aju?i se prisutnima, da "po?inje nova faza u izgradnji Evrope".Weiterlesen...