Oko 150 radnika preduze?a "Kluz Kozara" protestuje ispred zgrade Ministarstva ekonomije sa zahtevom da dobiju informacije o privatizaciji njihovog preduze?a.

Fabrika ne radi i svih 227 radnika "Kluz Kozare" nalazi se na pla?enom odsustvu, a prema re?ima direktora Miloša Simi?a radnicima je obe?ano da ?e ih u toku dana primiti pomo?nica ministra ekonomije Mišel Nikoli?.Weiterlesen...