Oko 300 hrvatskih novinara protestovalo je u Zagrebu protiv cenzure u medijima, slabljenja profesionalizma i sve ve?eg uticaja kapitala na ure?iva?ku politiku.

Protest "Stop cenzuri" organizovalo je Hrvatsko novinarsko društva (HND) na Dan ljudskih prava, da bi upozorilo na loš položaj novinara. Ministarstvu kulture novinari su predali deklaraciju kojom traže promenu Zakona o medijima, odnosno nezavisne redakcije, transparentnost vlasništva i ograni?avanje vlasni?ke koncentracije u medijima.Weiterlesen...