Predsednik opštine Niška Banja Zoran Vidanovi? zapo?eo je protest, zahtevaju?i od grada 2,5 miliona dinara za pokri?e troškova saniranja posledica poplava.

"Situacija na poplavljenom podru?ju je katastrofalna, a niko ne?e više da radi za nas, jer gra?evinska preduze?a znaju da nismo platili ni ono što je ura?eno ", kazao je Vidanovi?.Weiterlesen...