Radnici Gra?evinara iz Niša blokirali su jednu od glavnih saobra?ajnica u gradu traže?i povezivanje radnog staža.

Radnici su blokirali Dušanovu ulicu kojom je od pre par dana preusmeren saobra?aj u centru grada zbog renoviranja centralne saobra?ajnice ulice generala Milojka Lešjanina.Weiterlesen...