Evropske nevladine organizacije protestuju zbog internog dokumenta Evropske komisije kojim se institucijama daju upustva za izbegavanje transparentnosti.

Ovih dana se u evropskim medijima pojavio interni dokument pod nazivom "Vademekum", koji je svojim službenicima poslao Generalni direktorat Evropske komisije za trgovinu i u kome su sadržana uputstva za ponašanje sa mogu?e spornim dokumentima, kako isti ne bi došli u ruke onih koji bi mogli da ih zahtevaju kao informaciju od javnog zna?aja, prenose slovena?ki mediji.Weiterlesen...