Ispred fabrike za proizvodnju ?ipsa Slap grupa, u kojoj zaposleni 6. dan štrajkuju, protestovali su i mali akcionari, bivši radnici i proizvo?a?i krompira.

Predstavnik malih akcionara fabike Slap grupa Radomir Vasilijevi? izjavio je da su dugovanja fabrike prema 180 malih akcioanra, koji su bivši radnici fabrike, za neispla?ene dividende za poslednjih nekoliko godina, ukupno oko dva miliona evra.Weiterlesen...