Nekadašnji u?esnici u narodnooslobodila?koj borbi (NOB) u Drugom svetskom ratu traže od države da spre?i rehabilitaciju ?etni?kog vo?e Draže Mihailovi?a.

Na protestnoj tribini povodom pokretanja sudskog postupka za rehabilitaciju Mihailovi?a, u?esnici NOB-a i njihovi simpatizeri naveli su da nijedna evropska zemlja nije rehabilitovala zlo?ince kojima su ruke tokom rata bile "do laktova u krvi".Weiterlesen...