Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Ma?arske, Ivica Da?i? i Imre Forgaš, potpisali su Protokol o readmisiji.

Tim dokumentom predvi?eno je vra?anje u mati?ne države osoba koje nelegalno borave na tu?im teritorijama. Posle potpisivanja protokola na grani?nom prelazu Horgoš-Roske, Da?i? je rekao Tanjugu da se taj dokument odnosi na realizaciju ve? potpisanog sporazuma o readmisiji izme?u Srbije i Evropske zajednice.Weiterlesen...