Nepoznati po?inioci, za kojima policija traga, tokom no?i su provalili u stan tužioca Tužilaštva BiH Milorada Barašina, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Policija i istražni organi su obavili uvi?aj da bi se utvrdilo što je sve odneseno prilikom provalne kra?e. Evidnetno je da je otu?en laptop, koji koristi glavni tužilac, kao i odre?ena koli?ina drugih predmeta.Tužilaštvo BiH osudilo je taj postupak, koji može da predstavlja napad na privatnost i a ?elnu osobu Tužilaštva BiH, što ?e se utvrditi tokom istrage.Weiterlesen...