Radnici "Prvog maja" iz Lapova proveli su no? na pruzi Beograd-Niš, protestuju?i zbog neispunjenih obe?anja Vlade o isplati dugovanja i doprinosa.

Predsednik sindikata tog preduze?a Novica Markovi?, izjavio je da ?e protest biti nastavljen sve dok se ne prona?e rešenje za njihove zahteve. Njima je još u julu obe?ano da ?e u preduze?u biti pokrenuta proizvodnja, da ?e dobiti deset zaostalih plata i da ?e biti upla?eni porezi i doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje.Weiterlesen...