Tokom šest dana rada novog transfuziomobila, kupljenog od novca prikupljenog u akciiji "Ulepštajte dan sebi i drugima, dajte krv", 255 Beogra?ana dalo je krv.

Lekari podse?aju da je leto period kada je odziv gra?ana, davalaca krvi, najslabiji, a da su istovremeno zbog ?eš?ih putovanja i mogu?ih nesre?a potrebe da davanjem krvi ve?e nego obi?no.Weiterlesen...