Ministar ekonomije Mla?an Dinki? uru?io je prve ugovore mladim volonterima - pripravnicima i poslodavcima u okviru Programa „Prva šansa“ za 2010. godinu.

Za taj program u budžetu je obezbe?eno 1,8 milijardi dinara i na osnovu tih podsticaja prvi posao bi moglo da dobije 10.000 mladih do 30 godina starosti. Dinki? je ukazao da je nezaposlenost najve?i ekonomski problem u Srbiji, kao i u svetu, i da mladi treba da iskoriste priliku da se zaposle uz pomo? državnih subvencija.Weiterlesen...