Na dnevnom redu prve vanredne sednice Skupštine je Predlog zakona o Narodnoj skupštini, a kasnije ?e poslanici postavljati pitanja ?lanovima Vlade.

Prema Poslovniku o radu parlamenta, svakog poslednjeg ?etvrtka u mesecu od 16 do 19 sati parlamentarci imaju pravo da premijeru i ?lanovima njegovog kabineta postavljaju pitanja. Na Predlog zakona o Narodnoj skupštini, kojim se prvi put predvi?a finansiranje najvišeg zakonodavnog tela iz sopstvenog budžeta, podneto je više od 90 amandmana.Weiterlesen...